Βήματα υλοποίησης Time-lapse

Μελέτη του εργοταξίου

Η εταιρείας μας απαρτίζεται από έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι θα επισκεφτούν το έργο για να μελετήσουν την σωστή θέση που θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κάμερες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προβολής. Επίσης θα λαμβάνουμε υπόψη τις εργασίες που θα γίνουν μελλοντικά στο εργοτάξιο έτσι ώστε η τοποθέτηση των καμερών να μην φέρει δυσκολίες σε καμία περίπτωση στο εργοτάξιο. Επίσης είμαστε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εργοταξίου για πιθανή αλλαγή της θέσης των καμερών αν αυτό χρειαστεί.

Αδειοδότηση και ασφάλιση του εξοπλισμού

Αφού έχει γίνει η μελέτη του έργου και πριν την εγκατάσταση των καμερών η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση και ασφάλιση του εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση και παραμονή των καμερών στο εργοτάξιο του πελάτη.

Εγκατάσταση των καμερών

Ο τεχνικός της εταιρείας μας αφού ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου θα προβεί στην εγκατάσταση των καμερών time-lapse. Η εταιρεία μας είναι έτοιμη να αναλάβει την τοποθέτηση των καμερών σε οποιοδήποτε σημείο και αν χρειαστεί διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης των καμερών. Στη συνέχεια ο τεχνικός προγραμματίζει τις κάμερες για την λήψη των φωτογραφιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την έρευνα που θα έχει γίνει από την εταιρεία μας και σε συνεννόηση με τον πελάτη.

Εξ΄ αποστάσεως παρακολούθηση των καμερών

Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε την εξ΄ αποστάσεως παρακολούθηση των καμερών καθόλη τη διάρκεια του έργου με την δυνατότητα των 4G καμερών μας και την δημιουργία ψηφιακής διεπαφής στο site μας αποκλειστικά για τον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος όλων των καμερών που έχουμε τοποθετήσει στο εργοτάξιο όπως και η προβολή του ανεπεξέργαστου time-lapse απο τη στιγμή της τοποθέτησης μέχρι και τη συγκεκριμένη στιγμή. Η δυνατότητα αυτή παρέχει στον πελάτη τον πλήρη έλεγχο της εξέλιξης του έργου και τη δυνατότητα αποστολής του συνδέσμου ή ενσωμάτωση του στο προσωπικό σας site για διαφημιστικούς σκοπούς. Φυσικά είναι στην επιλογή σας αν θέλετε να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό το έργο σας μέσα στο Site μας.

Αποστολή φωτογραφικού υλικού και βίντεο

Αναλόγως με το πακέτο που θα διαλέξετε από τις παροχές μας έχετε την δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών όπως και βίντεο time-lapse κατά τη διάρκεια του έργου σε υψηλή ανάλυση.

Συντήρηση εξοπλισμού και διεπαφής

Οι τεχνικοί μας πραγματοποιούν τακτική συντήρηση των καμερών στο χώρο που θα βρίσκονται οι κάμερες για καθαρισμό φακών και του ηλιακού πάνελ όπως και έλεγχο για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους. Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται backup των αρχείων και από την κάρτα μνήμης της κάμερας όπως και από το διαδίκτυο. Ένας τεχνικός θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Απεγκατάσταση των καμερών

Αφού ολοκληρωθεί το έργο, οι τεχνικοί μας θα αναλάβουν την απεγκατάσταση όλων των καμερών από το έργο όπως και όλο τον εξοπλισμό στήριξής τους.

Δημιουργία τελικού βίντεο Τimelapse

Μετά την ολοκλήρωση του έργου η ομάδα μας, αφού έχει συλλέξει τις υψηλής ποιότητας φωτογραφίες από όλη την διάρκεια του έργου, δημιουργεί το τελικό μοντάζ του βίντεο time-lapse. Σε αυτό το σημείο σε συνεννόηση με τον πελάτη μπαίνει η κατάλληλη μουσική με όλα τα απαραίτητα δικαιώματα αναπαραγωγής όπως και το λογότυπο του πελάτη ή ότι άλλο μας ζητηθεί για την δημιουργία του τελικού διαφημιστικού βίντεο.